Sposoby płatności

  1. W Sklepie internetowym płatności dokonuje się:

    1. przelewem na konto bankowe Sprzedawcy – Kupujący sam loguje się do swojego banku internetowego. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów (chyba że takie koszty przewiduje bank Kupującego),

    2. przy odbiorze towaru - według wyboru Kupującego.

  2. Data dokonania płatności to moment wpływu środków na konto Sprzedawcy. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, w którą wliczone są do ceny zakupu towarów, koszty transportu oraz koszty innych usług związanych z nabytym przez Kupującego towarem, które zostały wskazane w trakcie składania zamówienia.